പോങ്ങുംമൂട് ഇടവകയിൽ ചൈൽഡ് പാർലമെന്റ് രൂപീകരിച്ചു.

പോങ്ങുംമൂട്: രാജ്യത്തിന്റെ അമൂല്യ സമ്പത്തായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തുവാനും, അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് കഴിവു തെളിയിക്കുവാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന ചൈൽഡ് പാർലമെന്റ് പോങ്ങുംമൂട്...

Read more

പ്രവാസി സംഗമത്തിൽ പ്രവാസി സംരഭകരെ ആദരിച്ച് സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷ

വെള്ളയമ്പലം: തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഗർഷോം' പ്രവാസി ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാസി ദിനാചരണവും പ്രവാസി സംരംഭകരെ ആദരിക്കലും ജനുവരി 28 ഞായറാഴ്ച...

Read more

സർക്കാർ ജോലി ലഭ്യമാക്കുന്ന എൽ.ഡി.സി, എൽ.ജി.എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് അതിരൂപത വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകൾ സൗജന്യ പരിശീലനമൊരുക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എൽ .ഡി .സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവെന്റിന് പിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്ക് 17...

Read more

സംരഭമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ശില്പശാലയൊരുക്കി സാമൂഹ്യശൂശ്രൂഷ

വെള്ളയമ്പലം: വിവിധ സംരഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കും തുടക്കം കുറിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ശില്പശാല വെള്ളയമ്പലത്ത് സാമൂഹ്യശുശ്രൂഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും അഗ്രോപാർക്കിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ്‌ പരിപാടി നടന്നത്. ഡിസംബർ...

Read more