പാറമേല്‍ പണിതുയര്‍ത്തിയ ഭവനം- I

റോമന്‍ കത്തോലിക്കാസഭയെയും പാപ്പായെയും പൊതുവായി പേപ്പസി എന്നുവിളിക്കാം. പേപ്പസി എന്ന ബലവത്തായ ഈ ഭവനം പണിതുയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രഥമശിഷ്യനായ പത്രോസ് എന്ന പാറമേലും! ഈ ഭവനത്തിന്‍റെ മൂലക്കല്ല്...

Read more